Putování k tajemné hoře v Kambodži

před 8 měsíci, 1.11.2023

Žáci sedmé a deváté třídy navštívili 1.11. projekt Planeta Země 3000, letos na téma Kambodža – putování k tajemné  hoře. Děti se seznámily se starobylou historií spojenou s nádherným chrámem Angkor Vat, s pohnutými událostmi, které jsou spjaty s Rudými Khméry, se zvláštními hmyzími pokrmy. Celý pořad poskytl dětem mnoho unikátních poznatků o této exotické zemi.

Pořad žáky plně zaujal, získané poznatky využijí při školní výuce.


Ukázky z pořadu můžete zhlédnout zde www.planetazeme3000.cz  


JB