Setkání s větrnými mlýny

před 7 roky, 5.6.2017

Netradiční výchovně vzdělávací pořad Don Quijote aneb Zlatý věk španělské literatury

Žáci 2. stupně se ve středu 31. 5. zúčastnili výchovně vzdělávacího pořadu zaměřeného na díla předních španělských dramatiků a jejich přínos pro světové divadlo.

Představení vycházelo z období pozdní renesance a baroka, kdy Španělsko zažívalo největší kulturní rozmach ve svých dějinách. Pásmo obsahovalo úryvky ze čtyř dodnes uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech.

Prní ukázka byla ze hry Vzbouření v blázinci od nejvýznamnějšího španělského renesančního dramatika Lope de Vegy. Téma z prostředí obyčených lidí žákům přiblížila ukázka spisovatele a dramatika Tirsa de Moliny s názvem Zbožná Marta. Za povšimnutí v této skeči stálo užívání lidového jazyka. Z barokního období byl vybrán úryvek ze hry Dáma skřítek z pera básníka a dramatika Pedra Calderóna de la Barca – nejvýznamnějšího dramatika kastilského baroka. Představení vyvrcholilo ukázkou dramatizace nejznámějšího díla zlatého věku a literatury Španělska vůbec, satiriickým románem Důmyslený rytíř Don Quijote de la Mancha, od spisovatele Miguela de Cervantese Saavedry.

Žáci byli vtipně zapojováni do dramatizací a zábavnou formou seznámeni s uvedenými dramatiky.


Žádné aktuality k zobrazení
Žádné aktuality k zobrazení