Škola podle Učitele národů

před 7 měsíci, 4.5.2023

Když se řekne Učitel národů, hned se nám všem vybaví světově známé jméno Jan Amos Komenský.

Že je  tato významná osobnost v učebních plánech základních škol je bez pochyb. Ale zkusit si školu podle Komenského je možné  jen v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Proto  se žáci osmých tříd v úterý 2. května do Uherského Brodu vypravili. Po přivítání byli  uvedeni do třídy z doby Komenského  a začala vyučovací hodina českého jazyka. Každá dvojice dostala na stůl různá slova a jakmile bylo při četbě slovo, které měli na lavici,  vysloveno, dali si ho žáci  bokem a po dočtení textu šli přiřadit na obrázek u tabule. Slova, kterým nerozuměli, byla panem učitelem (našim průvodcem) vysvětlena. Pak následovala ukázka hodiny hudební výchovy, při níž byly žákům předvedeny (zase názorně) tělesné tresty, což je samozřejmě zaujalo nejvíc. Dokonce si jedna žákyně zahrála na paní učitelku a šlo jí to moc  dobře, asi právě proto, že se chce této profesi v budoucnu věnovat.

Po hodině strávené ve třídě jsme se odebrali do expozice, kde nás paní průvodkyně seznámila s nejdůležitějšími etapami Komenského života i díla. Po výkladu děti dostaly pracovní listy a rozešly se do kójí dané expozice, kde hledaly správné odpovědi, které byly po chvíli zkontrolovány paní průvodkyní.

Program pak pokračoval promítnutím velmi zdařilého čtrnáctiminutového snímku Divadlo světa a dále  volnou prohlídkou, např. si mohl každý zkusit, jak se tehdy tisklo a interaktivní činnosti vzdělávání.

Návštěva muzea rozšířila znalosti o J. A. Komenském poznatky z praxe a zábavnou formou zafixovala znalosti o osobnosti, na kterou je náš národ náležitě hrdý.


Mgr. M. Břustková