Školní klub


Školní klub  

V rámci školního klubu mají žáci možnost navštěvovat školní klubovnu, kde mohou trávit svůj volný čas při čekání na odpolední vyučování. Klubovna je vybavena počítači s přístupem na internet, hrami, televizorem s DVD, knížkami, stolním fotbalem apod.


Nabídka kroužků

 • Bláznivá výtvarka
 • Keramika 
 • Bojové sporty, karate
 • Kuchtění
 • Florbal
 • Volejbal
 • Cvičení z Jč a M je určen pro žáky IX. třídy jako příprava na přijímací zkoušky 
 • Střelecký kroužek (SSK SBTS Aircraft Kunovice p. Jurásek)  


Informace a přihlášky dostanou žáci na začátku školního roku.

Činnost kroužků začíná během měsíce října. Budou otevřeny ty kroužky, o které bude dostatečný zájem.


Kroužky ve školní družině:  

Tyto kroužky jsou určené pro žáky 1. stupně, přednostně pro žáky docházející do školní družiny.

Informace a přihlášky dostanou žáci ve školní družině.

 • estetické, výtvarné a rukodělné
 • přírodovědné
 • polytechnické
 • hudebně pohybové hry


Na kroužky se vybírá 50 Kč na pololetí (keramický kroužek 100.-Kč na pololetí).

Tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně na materiální zabezpečení těchto kroužků.