Slavnostní akademie k 105. výročí školy a 100. výročí republiky

před 6 roky, 29.10.2018

Základní škola Červená cesta v Kunovicích uspořádala 25. 10. 2018 slavnostní akademii k 105. výročí školy a 100. výročí republiky se zaměřením na osudové osmičky našeho státu.

Pro autenticitu dějin byly v akademii využity i muzejní kufříky Národního muzea Praha, které obsahují typické předměty přelomových let 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989.

Program akademie s historickými podklady připravila paní učitelka PhDr. Jana Jurásková, pro přiblížení osudových osmiček a klíčových okamžiků našeho města a školy vytvořila výstavu Po stopách času. Dramatickou a hudební část zpracovala paní učitelka Mgr. Markéta Břustková.

Paní učitelka Mgr. Marie Blatná  zpracovala scénář  k roku 1978 s názvem Československo dobývá vesmír a s žáky 5. třídy předvedla  tuto  scénku. Také se zasloužila o výzdobu školy a sálu.

Výtvarně se na akademii podílela paní asistentka Barbora Havlíčková a paní učitelka Mgr. Lucie Michková.

Do projektu byli zapojeni žáci z celé školy, kteří si tak osvojili historii našeho státu.