Turnaj ve vybíjené k výročí 17. listopadu 1989

před 9 roky, 16.11.2015

Na začátku druhé hodiny se celý první stupeň sešel ve školní tělocvičně. V úvodu připomenul pan ředitel události boje za svobodu v dějinách naší země a proč je 17. listopad státním svátkem. 

Potom děti  p. uč. Smělíková rozdělila do smíšených družstev. Šlo o to, aby se zapojili všichni žáci, takže v desetičlenných družstev byli vždy 2 žáci z každého ročníku. A začal boj o vítězství. Zvítězilo družstvo ve složení: Adam Hlaváč, Julie Drobiszová, David Nguyen, Alžběta Bělohradová, Petr Hofman, Emma Šuranská, Fabián Banda, Filip Veselka, Matěj Ertl a Zlata Kočendová.  Za svůj skvělý výkon si zaslouží pochvalu Kryštof Galář ze 2. třídy. 

.

​ŠS