Úspěch šesťáků v Krajské matematické soutěži: Stupně vítězů unikly jen těsně

před 1 měsícem, 21.6.2021

Třídy 6. A a 6. B porovnaly v úterý 15. června své matematické dovednosti se žáky stejných ročníků základních škol ze všech koutů Zlínského kraje v Krajské matematické soutěži. Netradiční klání týmů, ve kterém mají za úkol jednotlivé třídní kolektivy společně v rozmezí 90 minut vyřešit padesátku zapeklitých úloh, prověřilo schopnost šesťáků spolupracovat a efektivně si rozvrhnout práci tak, aby každý přispěl svým dílem ke společnému úspěchu.

Obě skupiny žáků se s příklady popasovaly s vervou sobě vlastní. Po počátečním zmatku a volbě taktiky se dokázaly týmy v zadání rychle zorientovat a přirozeně vybrat ze svých řad osobnosti, které koordinovaly práci jednotlivých skupinek. Kromě klasických početních úloh zaměstnaly žáky také nestandardní úlohy, tak například: „Tři pondělky v měsíci mají sudé datum. Který den v týdnu bylo 25. v tomto měsíci?“

Po urputném přemýšlení a boji s časem obě třídy po zásluze uspěly – v konkurenci ostatních kolektivů z celého kraje získala bramborovou medaili třída 6. A, šťastné sedmé místo ukořistila 6. B. Porovnání schopností s jinými školami třídní kolektivy patřičně motivovalo k závěrečnému opakování na konci školního roku. Žáci zjistili, že jejich matematické znalosti mohou aplikovat v mnoha různých oblastech života a přestože jednotlivé úlohy řešil jeden s lehkostí a jiný s obtížemi, dohromady mohou snáze přijít na kýžené řešení. Za příkladnou spolupráci tak byli odměněni jedničkami a čerstvými třešněmi.


Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení