Vánoční prázdniny budou dřív

před 6 měsíci, 16.12.2020

Vážení rodiče a žáci.
Jak již jistě víte ze sdělovacích prostředků, opatřením Ministerstva školství ČR mají žáci na 21. a 22. prosince stanoveno mimořádné volno. Posledním vyučovacím dnem tohoto roku je tak pátek 18.12.2020 a pokud se do té doby nic nezmění, do školy žáci nastoupí v pondělí 4.1.2021.

První stupeň ZŠ nastoupí 4.1.2021 celý, taktéž IX. třída. Žáci 6. – 8. ročníku se ve výuce střídají, výuku tak 4.1.2021 zahájí žáci VI.A a VIII. třídy (VI.B a VII. třída nastoupí o týden později, první týden budou vzděláváni distančně).

Všem Vám přeji krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy

Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení