Velikonoční dílničky děti nadchly

před 8 roky, 18.3.2016

Ve čtvrtek 17. března se uskutečnily velikonoční dílničky, kterým předcházely přípravy v podobě nakupování, shánění materiálů a přichystání a rozpracování jednotlivých komponentů výrobků.

Paní kuchařky nachystaly čaj na osvěžení a paní učitelky a vychovatelky připravily dobroty na pochutnání.

Přišly i maminky ze SRPŠ, které přichystaly zajímavé velikonoční tvoření. Pak už jen děvčata z druhého stupně pomohla nachystat tělocvičnu a akce mohla začít.

Na jednotlivých stanovištích si děti mohly vyrobit spoustu krásných velikonočních či jarních dekorací. Některým dětem až oči přecházely a nemohly se rozhodnout co dřív. Maminky držely ještě mokrá vajíčka a děti už přebíhaly k perníčkům, pomlázkám, zajíčkům či krásným přáníčkům a dalším výrobkům. Děti byly nadšené a nás jejich zájem také těšil.

Děkujeme maminkám a starším děvčatům za jejich pomoc při dílničkách a všem zúčastněným za jejich návštěvu.

 Přejeme krásné a pohodové Velikonoce všem.

MK