Žáci II. stupně absolvovali program o vztazích

před 8 roky, 10.2.2016

Žáci II. stupně se můžou v měsíci únoru těšit na pátek 12. února a na čtvrtek 25. února, kdy na naší škole proběhne cyklus preventivních programů pro děti s názvem Etické otázky všedního dne. Je to program tematicky se zaměřující na rozvoj vlastní osobnosti, mezilidské vztahy v rodině, ve škole i mezi kamarády. Vést ho bude paní Ludmila Gregůrková z Centra pro rodinu z Uherského Brodu.


Dne 12. února se na naší škole uskutečnily dva přednáškové bloky pro žáky 8. a 9. třídy. Pro žáky 8. ročníku si paní Gregůrková připravila téma "Domácí násilí". Vyprávěla žákům příběhy k tomuto tématu, které se skutečně odehrály a žáci jim s velkým zájmem naslouchali. Poté žáci měli i aktivitu ve dvojicích k danému tématu. Žáci 9. ročníku měli téma "Tolerance v mezilidských vztazích". Beseda na toto téma byla doplněna i videoukázkami s povídáním, které tuto přednášku obohatily.     

PM


Další cyklus proběhne ve čtvrtek 25. února, kdy  se 1. a 2 .hodinu žáci VII. třídy budou seznamovat s tím, jak se pozná dobrý kamarád i spolužák, jak komunikovat, případně řešit vzniklé problémy ve škole  i mimo ní.

3. a 4. hodinu se žáci VI. třídy naučí, jak rozvíjet dobré vztahy s kamarády i spolužáky.