Žáci si připomněli osvobození Kunovic

před 6 roky, 3.5.2018

V areálu školy se nachází výstava Jana Hrubého, žáka naší školy. Jan Hrubý, rodák z Kunovic, padl v boji za svobodu své vlasti v boji s německými okupanty v roce 1942 v Praze. Žáci osmých a devátých tříd připravili pracovní listy se zaměřením na osobnost  Jana Hrubého ve vyučovací hodině dějepisu s paní učitelkou PhDr. J. Juráskovou. Tyto pracovní listy použili žáci prvního a druhého stupně pro vyhledávání informací o Janu Hrubém na informačních panelech rozmístěných v naší škole. Žáci přistupovali k úkolům na pracovních listech soutěživě a se zájmem. Skupinová práce zpestřila vyučovací hodinu dějepisu a vlastivědy.