Žáci uctili památku Jana Hrubého

před 8 roky, 4.3.2016

Dnes, 4. března, žáci naší školy měli začátek vyučování trochu netradiční - ve slavnostním duchu. U vchodu školy přivítali několik významných hostů - paní Ivanu Majíčkovou, starostku Kunovic, pana Jiřího Demla a akademického malíře pana Pavla Vavryse. Ten naší škole daroval obraz, na kterém ztvárnil hrdinu města Kunovice z období 2. světové války - Jana Hrubého, který  kdysi býval žákem naší školy. Toto slavnostní shromáždění se konalo u příležitosti 101. výročí jeho narození (4.3.1915).
Po krátkém proslovu všech hostů, který se uskutečnil před vstupem do budovy školy, a uctěním si Janovy památky, následovala beseda pro žáky 9. třídy. Ti s velkým zaujetím naslouchali panu Demlovi, který poutavě vyprávěl o životním příběhu Jana Hrubého. Na konci besedy odpovídal na jejich zvídavé otázky, které se týkaly jednak Janova života, jednak 2. světové války.   


 autor článku: Mgr. Petr Mezulianík