Zahájení školního roku 2017/2018

před 7 roky, 28.8.2017

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 hodin. Zahájení bude společné pro všechny žáky před budovou školy, u hlavního vchodu do školy.

Po slavnostním zahájení se žáci přesunou do svých tříd, kde se dozví další informace o novém školním roku, dostanou rozvrh hodin a čísla šatních skříněk. Vyučování bude první den ukončeno dřív, žáci odchází domů. Obědy se 4. září vydávají již od 10.30 do 13.00 hodin.

Provoz školní družiny je pro přihlášené žáky zajištěn.

Upřesnění programu pro 1. třídu:

8.00 - společné zahájení nového školního roku se všemi ročníky před budovou školy. Po skončení se žáci s rodiči přesunou do třídy, seznámení prvňáčků se svou třídou, paní učitelkou, bližší informace k provozu apod. Následně kolem cca 9.00 hodin se přesunou do školní družiny, kde se seznámí s prostory ŠD, s vychovatelkami, provozem ŠD apod.

10.00 - tradiční slavnostní setkání prvňáčků obou škol se starostkou města u sochy školáka Boříka (u pošty).

Upřesnění pro žáky 5.ročníku

Z důvodu navýšení počtu žáků došlo k rozdělení 5.třídy na 5.A a 5.B třídu – seznam žáků jednotlivých tříd bude ve vstupu školy. Paní učitelky si žáky převezmou a odvedou do třídy.


Stravování ve školní jídelně:

Sdělujeme Vám, že všichni žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně v minulém školním roce, jsou od 4.9.2017 (nový školní rok) automaticky přihlášeni ke stravování - NEMUSÍTE se tedy přihlašovat. Pokud se chcete od 4.9.2017 na některý z obědů odhlásit, můžete tak učinit osobně, telefonicky (572 549 303) nebo již NYNÍ přes INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY, kde máte možnost změnit i druh stravy.