Zahájení výuky 2.stupně

před 7 měsíci, 6.5.2021

Vážení rodiče a žáci.

Sdělujeme Vám, že s účinností od 10.5.2021 se novelizovaným mimořádným opatřením MZ umožňuje ve škole osobní přítomnost žáků 2. stupně. Tato výuka musí probíhat v týdenních rotacích celých tříd.

• V prvním týdnu od 10.5.2021 nastoupí na prezenční výuku VI.B a VII. třída (VI.A, VIII. a IX. třída se bude vzdělávat distančně).
• Ve druhém týdnu od 17.5.2021 nastoupí na prezenční výuku VI.A, VIII. a IX. třída (VI.B a VII. třída se budou vzdělávat distančně).

• Pokud se nic nezmění, nebude vyhlášeno nové opatření, žáci se takto budou střídat ve výuce i v dalších týdnech - vždy týden prezenčně a týden distančně.


Režimová opatření:
• Všichni žáci musí mít zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd (roušky).
• Ve třídách se bude hodně větrat – je vhodné, aby měli žáci mikiny/svetry, které si mohou při větrání obléct.
• Bude přísně dodržována homogenita jedné skupiny – žáci se nebudou ve třídách navštěvovat, míchat a nebudou se setkávat ani o přestávkách.
• Vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin. Zahájení výuky bude v 8.00 hodin (žáci jdou do šatny a do své třídy, nezdržují se na chodbách školy).

• Výuka tělesné výchovy bude probíhat venku.

• Vstup třetích osob do školy – žádáme rodiče, aby do školy vstupovali pouze mimořádně a po předchozí domluvě.

Školní jídelna:
Ve školní jídelně je normální provoz. Prezenční výuka - konzumace obědů v jídelně, distanční výuka – pouze odběr obědů do jídlonosičů. Žáci, kteří budou na prezenční výuce, jsou automaticky přihlášeni k obědu, pokud nechcete oběd, odhlašte si ho prosím. V jídelně se žáci budou střídat tak, aby byla na obědě vždy pouze jedna třída.


Testování:
• Všichni žáci druhého stupně, kteří jsou na prezenční výuce, musí být povinně neinvazivně testováni 2x týdně – pondělí a čtvrtek (žáci zvládnou za asistence vyučujících sami, samoodběrem, z přední části nosu). Je možné, že školy postupně přejdou na PCR testy.
• Postup: Žáci přijdou do školy, ze šatny půjdou do třídy, kde bude vyučující a společně s nimi bude provedeno testování.

• Pokud bude u některého žáka test pozitivní, bude kontaktován zákonný zástupce a nebude žákovi umožněna prezenční výuka.
• Testování se neprovádí u osob:
   - Které doloží negativní výsledek PCR testu, nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě (ne starší 48 hodin).

   - Které prodělaly onemocnění Covid-19 (90 dnů od prvního pozitivního testu) – musí se doložit lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře apod.

  • Sdělujeme Vám, že škola nevystavuje potvrzení o testování. Pokud potřebujete (např. pro ZUŠ) doložit výsledek testování, stačí Vám čestné prohlášení zákonného zástupce, že žák ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Pokud nastanou nějaké změny, změní se mimořádné opatření MZ – formy výuky, testování apod., budeme Vás včas informovat.Všem přeji hodně zdraví

Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy


Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení