Zahájení výuky - 30.11.2020

před 7 měsíci, 25.11.2020

Vážení rodiče a žáci.

Od 30.11 2020 je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. stupně základních škol – výuka je nepřetržitá

• žáků 9. ročníků základních škol – výuka je nepřetržitá

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výukystřídání celých tříd po týdnu a to následovně:

30.11.2020 nastoupí na výuku třídy: VI.B,  VII. (VI.A, VIII. pokračují v distančním vzdělávání)

7.12.2020 nastoupí na výuku třídy:   VI.A, VIII. (VI.B, VII. pokračují v distančním vzdělávání)

Vždy po týdnu se tedy třídy vymění (kdo měl prezenční výuku, bude mít distanční výuku a naopak) !!!

Pro všechny tyto žáky je prezenční výuka POVINNÁ.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Vzhledem k situaci se forma distanční výuky zřejmě mírně změní, ale to Vám sdělí jednotliví vyučující.

Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení