Zdravý životní styl

před 6 měsíci, 19.5.2021

19. 5. 2021 se 1. a 2. třída zúčastnila preventivního programu Zdravý životní styl pod vedením okresních metodiků prevence Mgr. B. Šiškové a Mgr. M. Šťastové  z  Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín. 

Žáci se pomocí her seznámili se zdravým životním stylem, tedy se způsoby zdravého stravování, nevhodnými potravinami, ale také s důležitostí pohybových aktivit, zdravých  sociálních vztahů a v neposlední řadě i aktivního odpočinku a relaxace.

Za své znalosti dostali žáci diplomy.


PhDr. Jana Jurásková, metodik prevence


Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení