Získali jsem více jak půlmilionovou dotaci z prostředků EU

před 9 roky, 8.9.2015

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala naše škola dotaci ve výši více než 528 tis. korun. Hlavním cílem programu je podle propozic rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících jejich uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.

Finance budou směřovat na jazykové vzdělávání žáků a na čtenářské dílny. Nejzajímavější tedy asi bude část zabývající se jazykovou výchovou, která bude spočívat v organizaci krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro 30 žáků druhého stupně, kteří pojedou minimálně na 5 dnů do Londýna. Tam se zúčastní devítihodinového jazykového kurzu, navštíví tamní muzea, historické památky a kulturní instituce.

Čtenářské dílny jsou prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Cílem této aktivity je zavedení čtenářské dílny do výuky českého jazyka a literatury, což by mělo přispět ke zlepšení vztahu žáků k literatuře a čtení. Součástí tohoto programu je také nákup 200 knih v hodnotě cca 60 tis. Kč do školní knihovny.