4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Smělíková

Běťáková Tereza

Bidoia Enrico

Ertl Matěj

Hlaváč Matyáš

Holuj Miroslav

Janovská Simona

Kočendová Zlata

Kotlár Erik

Mach Jakub

Marovič Kristian

Marovičová Isabela

Šišáková Natálie

Vaněk David

Varmuža Viktor