Akce a události které plánujeme

Během školního roku plánujeme desítky různých vzdělávacích, výchovných, kulturních, odpočinkových, ozdravných, poznávacích a rekreačních akcí:

 • Plavecký výcvik - v letošním roce budou navštěvovat plavecký výcvik žáci prvního stupně následovně: 2. a 4. ročník - první pololetí, 1.a 3. ročník ve druhém pololetí
 • Škola v přírodě - září/říjen (2. a 3. třída)
 • Lyžařský kurz pro žáky 7. třídy - leden
 • Vánoční bruslení - prosinec
 • Reprezentační ples školy s polonézou žáků devátých tříd organizovaný Sdružením rodičů při základní škole - poslední sobota v lednu
 • Slovácké divadlo - 4x do roka odpolední divadelní představení (předplatné pro cca 40 žáků školy)
 • Janáčkovo divadlo v Brně - 2x do roka organizuje škola pro žáky představení dle aktuální nabídky
 • SCIO testy - testování žáků devátých tříd - listopad
 • účast na akcích zaměřených na budoucí profesní orientaci žáků - burza středních škol, návštěva Úřadu práce v Uh. Hradišti, besedy s náboráři, exkurze do podniků...
 • Školní sběr - květen  (v loňském školním roce sesbírali naši žáci za vydatné pomoci rodičů opět téměř 8 tun papíru)
 • Karaoke - celoškolní pěvecká soutěž
 • Star dance - taneční soutěž
 • 1. stupeň: škola v přírodě, Recyklohraní, Babylonie - Den jazyků, ZOO Lešná, Divadlo Šikula, Projektové dny - Na svatou Kateřinu, Hromnice, Andělský slet ve škole, Ježíškova dílna, Miss 1. stupně, 3.školní masopust, velikonoční dílničky, Kinderiáda, Den Země, Mámo, táto už jsem čtenář - 1. třída, exkurze - Sklárny Květná, Den matek, Den dětí, divadla, výlety, kina, projížďka po Baťově kanále, beseda s Městskou policií....
 • školní družina: podzimní podvečer ve školní družině, Mikulášská nadílka, vánoční posezení u varhan, karneval (Rej pohádkových bytostí), loutkové divadlo, vítání jara - pásmo, dopravní soutěž s besedou městské policie, zábavné odpoledne, Den dětí
 • návštěva muzeí - Muzeum J.A.Komenského v Uh. Brodě, muzeum v Uherském Hradišti a Starém Městě, Technické muzeum v Brně, Letecké muzeum v Kunovicích, Muzeum T.G.Masaryka v Hodoníně
 • exkurze - Hvězdárna a planetárium v Brně, Elektrárna Dlouhé Stráně, Velké Losiny,  Městský úřad a Městské informační centrum Kunovice, knihovna
 • sportovní akce - Kinderiáda, Memoriál Petra Vařechy, sportovní olympiády a soutěže organizované i jinými školami a organizacemi, Mikulášské bruslení, soutěž v aerobiku, lanové centrum 
 • Soutěže a olympiády - vědomostní, recitační, výtvarné, literární, zeměpisné, přírodovědné, sportovní, ...dle nabídky
 • Sudoku, Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Archimediáda, Klokan - matematický a přírodovědný
 • kulturní akce - návštěva kina, divadla, recitační a pěvecké soutěže, návštěva knihovnických lekcí, výchovné koncerty dle nabídky
 • zájezdy - Praha, Vídeň, Osvětim (dle zájmu žáků)
 • besedy s Policií ČR Uh. Hradiště, Městskou policií Kunovice
 • návštěva střediska HELP, Charita
 • beseda s lékařkou

Plánované akce a aktivity

Žádné aktuality k zobrazení