ČASOVÁ ORIENTACE

před 3 roky, 31.3.2021

Rozvíjí se velmi pozvolna. Do začátku školní docházky stačí, aby se dítě orientovalo v pojmech RÁNO, POLEDNE, VEČER, DOPOLEDNE, ODPOLEDNE - umí říct, které činnosti obvykle dělá v kterou denní dobu. Začíná se orientovat ve dnech v týdnu. Přiřadí činnosti obvyklé pro ROČNÍ OBDOBÍ.

Rozumí pojmům DŘÍVE, POZDĚJI, VČERA, DNES, ZÍTRA. Zvládá vyprávět souvisle děj známé pohádky nebo nějakého zážitku např.: co bylo ve školce, jak se mělo u babičky a dědy... Zvládá dějovou posloupnost- umí uspořádat obrázky podle děje: