Předškoláci

Zde najdete pro předškoláky různá cvičení, pracovní listy a úkoly na různá témata - grafomotorika, předmatematicé představy, prostorová a časová orientace, zrakové a sluchové vnímání apod. Vše zábavnou formou.

Jedná se o úkoly pro rozvoj dětí předškolního věku, jako přípravu pro počátek školního vzdělávání. Cílem je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání.