Platby ve školní družině

Od roku 2005 byla úplata za zájmové vzdělávání stanovena na 50 Kč na žáky a měsíc.

Tato platba byla od školního roku 2019-2020 zrušena a účast žáka ve školní družině je bezplatná.