Fyzikální pokusy

před 8 měsíci, 29.6.2023

Ve čtvrtek 29.6. se na naší škole konal malý den s fyzikou, který si připravili žáci 6. třídy pro své mladší spolužáky. Žáci prvního stupně se měli možnost seznámit např. s pokusy využívající tlak, povrchové napětí, magnetismus a nebo si zkusit vyrobit vlastní zmrzlinu či sopku. Všichni zúčastnění si den plný experimentů užili.
Veliké díky a pochvala patří především šesťákům, kteří do přípravy a následné realizace vložili mnoho úsilí, energie a času.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                             Mgr. Klára Badánková