4. třída

Třídní učitelka: Mgr.  Šárka Smělíková

Baťková KarolínaFila Matěj
Fridrich Tobiáš JosefFojtová Vidumská Stanislava
Galářová AlexGulášová Magdalena
Halová DenisaHalová Eliška
Himmerová EsterMáčala Jiří
Mach OndřejMalaska David
Malinová VendulaPaleček Martin
Podolinský  MichalSoviš Ondřej
Šimíčková Klára
Šimoníková Theodora
Zálešáková Radka