5. třída

Třídní učitelka: Mgr.  Šárka Smělíková

Baťková KarolínaBeňová Alena
Duháňová MichaelaFila Matěj
Fojtová Vidumská StanislavaFridrich Tobiáš Josef
Galářová AlexHalová Denisa
Halová EliškaKoníčková Silvie
Kostadinov JiříMáčala Jiří
Mach OndřejMalaska David
Malinová VendulaPaleček Martin
Podolinský  MichalRuttová Markéta
Soviš Ondřej
Šimíčková Klára
Šimoníková TheodoraTichoň Martin
Zálešáková Radka
Žufánková Adéla