Památník Velké Moravy

před 11 měsíci, 23.6.2023

V pátek 23. června 2023 navštívili šesťáci Památník Velké Moravy a Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě. V expozici, která je postavena na příběhu Mojslava, muže žijícího na Velké Moravě v 9. století, jsme zhlédli množství zajímavých archeologických nálezů. Dověděli jsme se, jak se v době Velké Moravy bydlelo, stavělo, pracovalo, jaké měli lidé šperky, zbraně, co jedli či jak se oblékali.

V nově vybudované přístavbě – Cyrilometodějském centru – jsme pak navštívili multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje. Seznámila nás s životními osudy těchto bratrů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví. Navštívili jsme i expozici Pravěk Uherskohradišťska. S pomocí temné haptické stezky jsme se přenesli do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců.

Na této exkurzi jsme se mohli na chvíli ponořit do dávné minulosti. 

                                                                                                                                                                                      PhDr. Jana Jurásková