PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

před 3 roky, 31.3.2021

Na těchto odkazech najdete nejrůznější online cvičení podporující předmatematické představy:

- porovnávání (velký x malý, hodně x málo, krátký x dlouhý, úzký x široký, nízký x vysoký, prázdný x plný)

- geometrické tvary

https://learningapps.org/watch?v=ppm4tx3gn21

- tvoření skupin podle druhu, barvy, velikosti, tvaru

- řazení prvků podle velikosti

https://learningapps.org/watch?v=pk6nh9qcc21

https://learningapps.org/watch?v=p0b5u1hij21

https://learningapps.org/watch?v=pr9g74nq221

- číselná řada do 6