Rodičovská linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí - http://www.linkabezpeci.cz

číslo telefonu:  116 111 zdarma

pomoc@linkabezpeci.cz 

pro děti, které něco trápí a potřebují poradit

Rodičovská linka 

606 021 021 (O2 operátor)

pomoc@rodicovskalinka.cz

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům, ostatním členům rodiny  a všem dospělím, kteří mají starost o děti z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného,rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje. 

Kdy vytočit číslo Rodičovské linky? 

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

  • jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.

  • kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.

  • jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.

  • jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy

  • poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí

Kdo sedí na druhém konci telefonu?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím problém nejen konzultují, ale dále ho mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí. 
Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.