PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST

před 2 roky, 31.3.2021

Za prostorovou představivost se u dětí předškolního věku považuje vnímání prostoru. K procvičování jsou výborné kostky, nejrůznější prostorové stavebnice (např. LEGO). Zároveň by dítě mělo znát pojmy NAHOŘE, DOLE, NA, DO, V, NÍŽE, VÝŠE, VPŘEDU, VZADU, PŘED, ZA, NAD, POD, VEDLE, MEZI, DALEKO, BLÍZKO, PRVNÍ, POSLEDNÍ, UPROSTŘED, VPRAVO, VLEVO a pojmy jako VPRAVO NAHOŘE, VLEVO DOLE

https://learningapps.org/watch?v=pgy6vu8oa21