Prohlídka školy

Učebna přírodopisu

Učebna chemie/fyziky

Jazyková učebna

Multimedialní/jazyk. učebna

Počítačová učebna

Třídy

Tělocvična

Školní hřiště

Školní družina

Klubovna

Cvičná kuchyňka

Chodby školy

Kabinety

Jídelna

Šatny