Bojové sporty a sebeobrana


V průběhu celého školního roku se děti seznámí s nejznámějšími druhy bojových sportů, jako je například karate, mini judo, kickbox a jiné.

Naším cílem je naučit i nejmladší děti zautomatizovanou reakci sebeobrany pro případné napadení.