Modelářský kroužek

SŠ letecká v Kunovicích nabízí v tomto školním roce v rámci volnočasových aktivit modelářský kroužek.

Tento kroužek nabízí další realizaci v podobě výstavby modelů, lety se skutečnými modely letadel i na leteckém simulátoru  a mimo jiné i práce na školním letadle L-410.


Modelářský kroužek se koná každé úterý od 15:30 do 17:00 hod. v modelářské dílně na SŠ letecké (společnost Let).

Vedoucí kroužku je mistr odborného výcviku SŠ letecké Karel Slabiňák.

Je vhodný pro žáky 6.-9. třídy.