GRAFOMOTORIKA

před 2 roky, 31.3.2021

MOTORIKA = pohyb

Dělíme ji na:

1. Hrubou motoriku - skákání (snožmo, po pravé noze, po levé noze), stoj se zavřenýma očima, chůze po čáře, stoj na špičkách, chůze po šikmině, chůze přes kladinu, přeskoky snožmo přes nízkou překážku...

2. Jemnou motoriku - manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, házení těstovin do PET lahve, velmi obvyklou hračkou jsou kostky různých tvarů prostrčit otvorem ve víku), stříhání, hry s prsty - dotknout se palcem postupně prstů na ruce, postupné otvírání prstů na ruce - jako když se počítá...

3. Grafomotoriku - pohyby, které vykonává ruka ve spolupráci s okem při kreslení, obtahování, psaní, k procvičování slouží omalovánky nejrůznějšího druhu nebo pracovní listy viz. níže na internetu jich najdete nepřeberné množství pokud by někoho tato oblast zajímala více může si přečíst stránky, které se podrobněji zaobírají touto oblastí http://www.grafomotorika.eu/

4. Motoriku mluvidel - složitá oblast zabývající se výslovností jednotlivých hlásek, jejichž správná výslovnost je důležitá pro další vývoj řeči a mluvy obecně

5. Oční pohyby - jsou důležité při čtení, při spojování 2 bodů čárou, překreslování obrázků aj.


Všechny tyto oblasti spolu velmi souvisí.